Personvernerklæring

Personvernerklæringen forklarer hvordan og hvorfor Argus Kreditt AS registrerer og behandler dine personopplysninger i forbindelse med innfordring av forfalte pengekrav, på vegne av våre oppdragsgivere. Den beskriver også dine rettigheter og hvordan du kan benytte deg av disse i forhold til vår behandling av dine personopplysninger.

Hvordan dine personopplysninger behandles reguleres gjennom Personopplysningsloven, EUs personvernforordning (GDPR) og Virke Inkasso sin bransjestandard.

Behandlingsansvarlig er Argus Kreditt AS, org.nr. 845 974 152, v/daglig leder Tom Ove Hannestad.

Følgende personopplysninger kan være lagret på deg:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødsels- og personnummer
 • Telefonnummer
 • Epost
 • Informasjon om hva kravet gjelder, f.eks. hva som er kjøpt og når
 • Inntekt/gjeld/betalingsanmerkninger
 • Bankkontonummer
 • Informasjon om kjøretøy du eier, f.eks. registreringsnr.
 • Informasjon om eiendom du eier, f.eks. gårds- og bruksnr.
 • Informasjon om andre formuesgoder du eier
 • Ektefelle/samboer
 • Arbeidsforhold

Opplysningene som lagres kommer fra våre oppdragsgivere, offentlige registre som Det Sentrale Folkeregister og Skatteetaten, privateide registre som Bisnode Norge, telefonregistre og Posten Norge, i tillegg får vi opplysninger fra forliksråd og namsmyndigheter. Samt opplysninger du gir oss frivillig, muntlig eller skriftlig.

Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret på deg.

Dersom du mener opplysninger vi har lagret på deg er feil, ufullstendig eller ikke relevante, har du rett til å kreve disse rettet eller slettet.

Deling/utlevering av dine personopplysninger skjer ikke uten din fullmakt, men kan likevel deles med våre samarbeidspartnere som har godkjennelse for behandling av personopplysninger regulert i avtale/lov. Dette kan være kredittopplysningsselskaper, systemleverandør og offentlige instanser som Politi, forliksråd og namsmyndigheter.

Sletting av dine personopplysninger skjer i samsvar med bransjestandarden for inkassobransjen i Norge. Hovedregelen er at opplysningene slettes 3 år etter en sak er avsluttet.

Dersom du som privatperson mener vi behandler dine personopplysninger på en ulovlig måte, og vi er uenige om dette, kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på deres hjemmeside: www.datatilsynet.no

Du kan kontakte oss på telefon 32 11 69 90, epost: post@arguskreditt.no, eller vanlig brevpost: Argus Kreditt AS, Postboks 3073, 3501 Hønefoss